niedziela, 5 kwietnia 2015

Leon Sas Terlecki i zdrada stanu

Historia jak dobry kryminał - Leon Sas Terlecki oskarżony został w 1888 roku o szpiegostwo na rzecz rządu rosyjskiego!

Leon Sas Terlecki (?-1889) pochodził z Uhrynowa Górnego (obecnie Ukraina, obwód iwanofrankiwski). Szkołę [powszechną] ukończył w Stanisławowie, następnie studiował teologię we Lwowie i na Węgrzech. Święceń w kościele greckokatolickim jednak nie otrzymał - stanisławowski ordynariat odmówił ich ze względu na "złe prowadzenie się" kandydata. Prawdopodobnie z tego powodu Leon przeszedł wkrótce na prawosławie.

W latach kolejnych parał się różnymi zajęciami - był m.in. ajentem banku "Slavia" w Uściu Biskupim (obecnie obwód tarnopolski). Być może właśnie w związku z tym zajęciem dopuścił się czynu, który w początkach 1888 roku doprowadził do oskarżenia go o szpiegostwo na rzecz Rosji.

Aresztowany przez żandarmerię, stanął przed sądem krajowym karnym w Czerniowcach. Spędził w tamtejszym więzieniu 1,5 roku.

Wkrótce po wyjściu z więzienia, w maju 1889, popełnił samobójstwo. "Gazeta Lwowska" przypuszczała, że motywem tego czynu mógł być zarówno brak środków utrzymania, jak i strach przed dalszym śledztwem, które miało się niebawem rozpocząć.

O jakie dokładnie działania oskarżono Leona? Niestety, na razie nie udało mi się tego ustalić.

PS.
Pokrewieństwo między moimi Sas Terleckimi, a opisywanym wyżej Leonem, nie jest wykluczone - to właśnie w Czerniowcach urodził się w 1874 Witold Emil Sas Terlecki, mój 2xpradziadek.

Źródło:
"Gazeta Lwowska", 24 maja 1889 (R. 79, nr 119, s. 3).
"Dziennik Polski", 3 marca 1888 (Lwów, R. 21, nr 63, s. 2).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz