niedziela, 25 stycznia 2015

Ślub Konstancji Dzierżanowskiej i Józefa Ofmana, 3 lutego 1864

Działo się we wsi Grabowa dnia trzeciego lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku, o godzinie czwartej po południu.

Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Piotra Janowskiego lat pięćdziesiąt jeden i Jakóba Makuszewskiego lat czterdzieści dwa mających, we wsi Grabowa zamieszkałych sług kościelnych, we dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo, między Józefem Ofmanem młodzieńcem, kucharzem urodzonym we wsi Janczewie, synem Wawrzyńca i Anieli z Dziekońskich, małżonków Ofmanów profesyi mularskiej we wsi Janczewie zamieszkałych, lat dwadzieścia siedm mającym we wsi Grabowa zamieszkałym, a Konstancją Dzierżanowską panną, urodzoną we wsi Zakliczewie Gubernii Płockiej, córką Franciszka i Magdaleny z Piszczatowskich małżonków Dzierżanowskich ekonomów we wsi Lachowie zamieszkałych, lat dwadzieścia mającą we wsi Grabowie w obowiązku ochmistrzym zamieszkałą.

Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: dziesiątym, siedmnastym i dwudziestym czwartym stycznia roku bieżącego, w kościele parafialnym tutejszym ogłoszone, jako też zezwolenie obecnego aktowi małżeństwa ojca nowozaślubionej ustnie było oświadczone. Małżonkowie nowi oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawarli.

Obrzęd ten religijny dopełniony został przez Księdza Pawła Sienickiego Proboszcza Parafii Grabowskiej. Akt ten, po odczytaniu przez nas i stawających podpisany został, świadkowie pisać nieumieją.

Ksiądz Paweł Sienicki Proboszcz Grabowski, utrzymujący akta stanu cywilnego.
Józef Ofman
Konstacia Dzierżanowska

Źródło:
Archiwum Państwowe w Łomży, Akta małżeństw parafii Rzymsko-katolickiej w Grabowie (powiat Kolno), 1858-1865.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz