środa, 26 marca 2014

Mistrzostwa Polski w modelarstwie - Pińczów 1977 (Władysław Cichy)

Udało mi się znaleźć artykuł z "Modelarza" (numer z września 1977), wspominający o bracie mojego dziadka Władysławie Cichym. To kolejna mała cegiełka pod jego przyszły biogram:)

W czasopiśmie znajduje się informacja, że w lipcu 1977 sprawował funkcję sędziego głównego podczas Mistrzostw Polski Modeli Redukcyjno-Pływających. Zawody odbyły się w Pińczowie. Oto fragment relacji:

W dniach 1—3 lipca br. na akwenie Ośrodka Rekreacji
i Sportów w Pińczowie, odbyły się mistrzostwa Polski
modeli redukcyjno-pływających LOK. Na uroczystość
otwarcia przybyli przedstawiciele władz miasta Pińczo-
wa: Henryk Nowak — I sekretarz Komitetu Miej-
skiego PZPR w Pińczowie, Marian Kaszuba — naczelnik
miasta, płk Wacław Bąk — dyrektor ds szkolenia i spor-
tów Zarządu Głównego LOK i inni zaproszeni goście.
Otwarcie przebiegało nieco inaczej. Zawodnicy i publicz-
ność zebrali się w mini amfiteatrze ośrodka i zajęli
miejsca siedzące. Zebranych powitali: Roman Głód (?)
dyrektor Ośrodka Rekreacji i Sportów w Pińczowie,
ppłk Edward Wacnik (?) — kierownik zawodów i Włady-
sław Cichy — sędzia główny. Odegrano hymn narodowy
i w ten sposób otwarto mistrzostwa.

Nie da się ukryć, iż Pińczów ze swoim akwenem
w ORiS jest doskonałym miejscem do rozgrywania mi-
strzostw Polski modeli redukcyjno-pływających. Zawod-
nicy mają na miejscu zakwaterowanie, wyżywienie i sta-
nowiska startowe. Wykorzystując te warunki, konku-
rencje można było przeprowadzać sprawnie. Trudno po-
wiedzieć to o Pińczowskiej imprezie. Kierownictwo za-
wodów nie potrafiło utrzymać rytmu zawodów, a prze-
cież chodziło o sportowa imprezę o randze mistrzostw
Polski. Charakter ten pragnęła utrzymać komisja sę-
dziowska złożona z czołowych aktywistów modelarstwa
LOK, jak: Władysław Cichy, Kazimierz Dzięcielski, Lu-
cjan Kondras, Witold Janowski, Jan Rzepczyk i inni.

Niestety, znaleziona wersja tekstu pozostawiała wiele do życzenia, stąd znaki zapytania przy nazwiskach niektórych wspominanych osób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz