poniedziałek, 24 lutego 2014

Ciekawe strony, cz. II (Stankiewicze.com)

Jedną z pierwszych odkrytych przeze mnie stron dotyczących genealogii, była strona Janusza Stankiewicza www.stankiewicze.com.

Na stronie znajdują się informacje dotyczące rodziny Stankiewiczów, ale nie tylko. Oj, nie.

Autor opracował i zebrał w jednym miejscu wiele materiałów dotyczących m.in.:

* nazwisk występujących w lustracji Mazowsza z 1578 roku (Różne informacje - część II)
* herbów rycerstwa polskiego (wg. B. Paprockiego) (Różne informacja - część III)
* listy nazwisk szlacheckich z książki Nieznana szlachta polska i jej herby (wyd. 1908) (Różne informacja - część III)
* listy oficerów Wojska Polskiego z lat 1817-1830 (Różne informacje - część II)
* listy uczestników powstania z lat 1863-1864 zesłanych na Zachodnią Syberię (Różne informacje - część IV)
* listy strat Wojska Polskiego (1918-1920) (Lista strat Wojska Polskiego 1918-20)
* listy poległych i odznaczonych (1918-1920) (Lata 1918 - 1938 Informacje)
* listy uczestników walk w obronie Modlina i Warszawy (1939) (Obrona Modlina i Warszawy 1939)
(tu znajduje się biogram Kazimierza Weryńskiego)
* listy nazwisk z książki Działania wojenne na Lubelszczyźnie w 1939 roku (Lubelszczyzna - 1939)

Na stronie można także znaleźć indeksy ksiąg stanu cywilnego z terenów dawnej Rzeczpospolitej oraz wiele, wiele innych ciekawych i przydatnych informacji.

Ja zwróciłam uwagę na tę stronę po tym, jak w zakładce Ludobójstwo na Kresach/Obrona Lwowa 1918, znalazłam pierwszą wzmiankę o moim pradziadku Marianie Weryńskim (Obsada personalna obrony Lwowa 1 - 22.11.1918r.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz