środa, 15 stycznia 2014

Piotr Tomiło

Piotr Tomiło - dyrektor Zakładów Zbożowo-Młynarskich "PZZ" w Radomiu (1970-1975) oraz kierownik Młyna i Spichrza w Radomiu (1975-1980).


* Data i miejsce urodzenia: 30 stycznia 1931, Modliborzyce
* Data i miejsce śmierci: 24 czerwca 1980, Radom

Rodzice: Felicja (z domu Wolska) i Wiktor Tomiło
Rodzeństwo: Julia i Romuald
Żona: Irena (z domu Działak)
Dzieci: Barbara i Sławomir

Odznaczenia
Za Zasługi dla Kielecczyzny - 1974
Zasłużony Pracownik Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego


Życiorys (fragmenty)
Kopia odbita na kalce, ok 1975 r., archiwum rodzinne.

Urodziłem się 30 stycznia 1931 roku w Modliborzycach powiat Janów-Lubelski w rodzinie chłopskiej. Ojciec mój przed rokiem 1939, w czasie okupacji i po wyzwoleniu zajmował się rolnictwem, z czego utrzymywał rodzinę.
Ja, po ukończeniu siódmego roku życia zacząłem uczęszczać do szkoły powszechnej w Modliborzycach, którą ukończyłem w 1944 r. W czasie okupacji jako mały chłopiec przebywałem u rodziców pomagając w gospodarstwie. Po wyzwoleniu zapisałem się do gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Janowie. Po ukończeniu trzech klas przeniosłem się do Liceum Przemysłu Fermentacyjnego w Lublinie. W związku z reformą szkolnictwa liceum, do którego uczęszczałem przekształcono na Państwowe Technikum Przemysłu Spożywczego, w którym to technikum w roku 1952 złożyłem egzamin dojrzałości przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Warszawie i uzyskałem prawo używania tytułu Technika technologa browarnictwa.


Po złożeniu egzaminu dojrzałości otrzymałem nakaz pracy do Kłodzkich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych w Kłodzku, gdzie pracowałem do chwili powołania mnie do odbycia służby wojskowej. Po przeniesieniu do rezerwy pracowałem w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej przy produkcji wojskowej. Tu ukończyłem kurs II stopnia "Założenia Organizacyjne Kontroli Technicznej w przemyśle uspołecznionym" z wynikiem dobrym (świadectwo Nr. 196/56/748/21 z dnia 15.XII.1956 r.). Pod koniec 1957 roku założyłem wspólny warsztat prywatny pod nazwą Wytwórnia Wód Gazowych i Rozlewnia Piwa w Skarżysku-Kamienna. Ze względu na silną konkurencję zakład ten zlikwidowałem z dniem 31 grudnia 1958 r.


W roku 1959 zostałem zaangażowany do pracy w Rejonowych Zakładach Zbożowych w Radomiu na stanowisko pracownika d/s technicznych. Tu ukończyłem kurs "Gospodarki Remontowej" w 1964 r. zorganizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Warszawie z wynikiem pozytywnym.


W roku 1965 nastąpiło połączenie Rejonowych Zakładów Zbożowych i Zakładów Młynarskich w Radomiu w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Radomiu, ja objąłem stanowisko Kierownika Sekcji Technicznej. Pracując na stanowisku Kierownika Sekcji Technicznej dokonałem szereg projektów racjonalizatorskich [...].
Na tym stanowisku pracowałem do roku 1970.


W roku 1970 z dniem 1 stycznia zostałem powołany przez Centralę Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Warszawie na stanowisko Dyrektora Zakładów Zbożowo-Młynarskich "PZZ" w Radomiu. W roku 1971 zostałem wytypowany przez Centralę Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego na kurs N. S-127 o tematyce "Wybrane Zagadnienia Zarządzania i Kierowania" organizowanego przez P.T.E. Dyrekcję Szkolenia Zakładowego w Warszawie, który ukończyłem w roku 1972 z wynikiem pomyślnym. W związku z zarządzeniem Nr. 119 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dn. 11 czerwca 1975 r. oraz stosownie do postanowień Okólnika N. 6/75 Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" z dnia 6.VI.1975 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania zmian organizacyjnych w przemyśle zbożowo młynarskim z dniem 1 lipca 1975 r. powierzono mi stanowisko Kierownika Młyna i Spichrza w Radomiu wchodzących w skład Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo Młynarskiego "PZZ" w Warszawie gdzie do obecnej chwili pracuję. [...]


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz